Mokesčiai

S.B. „RIEŠUTAS“ BANKO REKVIZITAI

SEB Vilniaus bankas
Sąskaita LT 987044060005760425

Swedbank
Sąskaita LT 567300010002483703

Gavėjas: Sodininkų Bendrija Riešutas
Įmonės kodas: 291504510
Mokėjime nurodyti: Vardą, Pavardę, sklypo numerį, mokėjimo paskirtį.

Mokesčiai už 2023 metus
Gurių sodų g.-Gurių sodų 27-osios g. asfaltavimo darbai 95 Eurai Skolininkams
Ašmenėlės g. asfaltavimo darbai 85 Eur. Skolininkams
Apšvietimo projekto darbai 105 Eur. Skolininkams
Apšvietimo projektas 20,30Eur. (sprendimas priimtas visuotiniame narių susirinkime 2013m. rugpjūčio 10 d.) Skolininkams
Kelių remonto darbai 58 Eur. (sprendimas priimtas visuotiniame narių susirinkime 2013m. rugsėjo 28 d.) Skolininkams
Metinis nario mokestis (s.b. „Riešutas“ nariams) 8,00 Eur. už arą
Metinis mokestis (s.b. „Riešutas“ ne nariams) 8,00 Eur. už arą
Šiūkšlių konteinerių priežiūros mokestis 10,00 Eur.
Už vandenį gyvenantiems visus metus nariams 20,00 Eur.
Už vandenį negyvenantiems visus metus nariams 10,00 Eur.
Už vandenį gyvenantiems visus metus ne nariams 20,00 Eur.
Už vandenį negyvenantiems visus metus ne nariams 10,00 Eur.
Stojamasis mokestis į bendrijos narius 50 Eur.
Vienkartinis mokestis už leidimą statyboms(kelio atstatymo darbams) 300 Eur.
Požeminio vandentiekio pajungimas 1150 Eur.
Pažyma 6,00 Eur.

Įmokos už einamuosius metus mokamos iki spalio 31 d.

S.B. „RIEŠUTAS“ valdyba